Monthly Archives: sierpień 2014

RPO i odległości lokalizowania farm

RPO: potrzebne minimalne odległości wiatraków od domów

Rzecznik praw obywatelskich profesor Irena Lipowicz postuluje wprowadzenie regulacji, które precyzowałyby minimalne odległości farm wiatrowych od zabudowań, jest ona bowiem przekonana, że aktualne przepisy nie zabezpieczają odpowiednio praw mieszkańców terenów znajdujących się w bezpośredniej lokalizacji wież wiatrowych – napisał „Dziennik Gazeta Prawna”.

„RPO oczywiście dostrzega wagę kwestii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. (…) Ponieważ jednak obowiązujące przepisy nie precyzują minimalnych odległości lokalizowania farm od zabudowy przeznaczonej na pobyt ludzi, istnieje ryzyko naruszania konstytucyjnych praw obywateli do ochrony zdrowia, jak i prawnej ochrony życia człowieka” – czytamy w piśmie rzecznik do premiera, cytowanym przez gazetę.

Jak wskazuje Lipowicz, przyjęcie ogólnego założenia, że dystans od zabudowań powinien być związany m.in. z typem danego przedsięwzięcia i zabudowy, prowadzi czasami do lokalizowania farm w bezpośrednim sąsiedztwie domów – napisał dziennik.
– „W Polsce odległości dzielące farmy wiatrowe od terenów zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej wynoszą nawet 80 m” – podkreśla rzecznik.

Jak przypomniała DGP, rzecznik praw obywatelskich już wcześniej zwracała się z prośbą wprowadzenia całościowych regulacji dotyczących sytuowania farm wiatrowych, jednak jej apele do Ministerstwa Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej, resortu gospodarki czy środowiska nie dały rezultatu.

Źródło:
-zielona-energia.cire.pl

Farmy solarne w Krakowie

Ponad 7 mln zł z funduszy UE będzie przeznaczone na modernizację systemu ogrzewania i instalację dwóch farm solarnych w szpitalu im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Inwestycja pozwoli obniżyć rachunki za prąd w sezonie grzewczym o ponad 80 proc. Umowę … read more

Izraelski Enlight w Polsce?

Enlight chce inwestować w polskiej energetyce wiatrowej Jak poinformował „Puls Biznesu”, izraelska firma Enlight planuje rozpoczęcie inwestycji w polską energetykę wiatrową. Enlight jest częścią grupy Eurocom, jednej z największych firm w Izraelu, kontrolowanej przez Shaula Elovitcha, urodzonego w Polsce przedsiębiorcy, … read more

Ustawa o OZE

W tym tygodniu sejmowa komisja po raz pierwszy zajmie się projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Formalnie celem przyszłej ustawy jest wdrożenie regulacji UE, w praktyce prawo to zdefiniuje kształt polskiego sektora energii odnawialnej. OZE to jeden z priorytetów … read more

Elektrownie szczytowo pompowe

Elektrownie szczytowo pompowe posiadają dwa zbiorniki wodne: górny i dolny – W okresie małego zapotrzebowania na energię elektrownia przepompowuje wodę ze zbiornika dolnego do górnego, gromadząc w ten sposób potencjalną energię – jest to praca pompowa (silnikowa) hydroelektrowni. – Z … read more

Elektrownie regulacyjne

Posiadają zaporę przegradzającą rzekę w celu utworzenia zbiornika wodnego. Często pełnią funkcje przeciwpowodziową. Dzięki znajdującemu się przed nią zbiornikowi wodnemu, elektrownia regulacyjna może produkować energię o większej mocy, niż moc odpowiadająca chwilowemu dopływowi, może też reagować na zmieniające się zapotrzebowanie … read more