Energia wodna

Hydraulika: I część

Hydraulika, w energetyce wodnej, ma zastosowanie przy: – Optymalizacji kanałów wodnych w celu zmniejszenia strat energii, – Projektowaniu przelewów upustowych oraz obiektów przeciwpowodziowych, – Projektowaniu szykan rozpraszających energię za przelewami upustowymi, – Kontroli procesów erozji i transportu rumowiska, – Sterowaniu … read more

Turbina Banki Michella

Turbina Banki Michella jest akcyjną turbiną przepływową z szerokim strumieniem wody o przekroju prostokątnym, który przepływa dwukrotnie przez palisadę łopatkową wirnika (rys. 1). Wirnik zasilany jest poprzez odpowiednio wyprofilowaną 1-łopatkową kierownicę. W części konstrukcji turbin wprowadzono podział wirnika i kierownicy … read more

Turbina Deriaza

Turbiny Deriaza stosuje się na spady od 13 do około 300 m. Przy spadach powyżej 36 m stosowanie turbin Deriaza jest bardziej korzystne niż stosowania turbin Kaplana ze względów ekonomicznych. Ze względu na dobre rezultaty osiągane w pracach pompowych turbiny … read more

Turbina Peltona

W roku 1880, Amerykanin Lester A. Pelton wynalazł turbinę natryskową, która została nazwana turbiną Peltona. Turbiny Peltona stosowane są do dużych spadów sięgających nawet do 2000 m. Całkowity spad statyczny pomniejszony o straty przepływu zostaje zamieniony w dyszy na energię … read more

Turbina Kaplana

Turbina Kaplana została skonstruowana przez austriackiego inżyniera Viktora Kaplana w 1921 r. Główne różnice w budowie turbiny Francisa i Kaplana możemy dostrzec w budowie wirnika, który to w turbinie Kaplana posiada nastawiane łopatki obracające się wokół czopów łopatek w łożyskach … read more

Turbina Francisa

Turbinę Francisa wynalazł Amerykanin James Bicsenco Francis w 1849 r. Turbiny Francisa były stosowane w zakresie spadów do 500 m, lecz te wartości doszły już do spadów 670 m. Nowe rozwiązania techniczne turbin wodnych spowodowały, iż na spadach do 5 … read more