Energia wodna

Elektrownie pływowe

Pływami – nazywamy powtarzające się podnoszenie i opadanie wód oceanów i mórz wywołane wpływem Słońca i Księżyca. Zjawisko pływów jest najsilniejsze gdy Ziemia, Słońce i Księżyc znajdują się w jednej linii prostej (faza nowiu i pełni Księżyca). Największa różnica wysokości … read more