Monthly Archives: sierpień 2014

Fermentacja metanowa

Powstanie biogazu składa się z kilku etapów które można porównać do procesów zachodzących w żwaczach krowich. W pierwszym – hydrolizie (uwodnieniu) – dochodzi do rozkładu złożonych związków materiału wyjściowego (np. węglowodanów, białek, tłuszczów) na proste związki organiczne (np. aminokwasy, cukier, … read more

Właściwości biogazu

Biogaz powstaje w procesie przemian biochemicznych zachodzących przy braku obecności tlenu . Proces powstawania biogazu odbywa się w naturalnych warunkach na torfowiskach, na dnie mórz, rzek, w gnojowicy, na wysypiskach odpadów. W wyniku zachodzących procesów znaczna część masy organicznej zamienia … read more