Aktualności

EBOiR zainwestuje u nas mln euro rocznie

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju chce inwestować w Polsce 500-600 mln euro rocznie. Planuje wspierać m.in. rozwój OZE. Byłby zainteresowany finansowaniem wydobycia gazu łupkowego – poinformował w rozmowie z PAP Grzegorz Zieliński, nowy dyrektor EBOiR na Polskę. „Chcielibyśmy w kolejnych … read more

Pompy ciepła

Projektowanie dolnych źródeł ciepła

Przegląd rozwiązań systemowych Sondy gruntowe Zaprojektowanie i wykonanie instalacji do pozyskiwania ciepła z wykorzystaniem sondy gruntowej musi zostać przeprowadzone zgodnie z dyrektywą VDI 4640 (Termiczne wykorzystanie gruntu) oraz wg aktualnego stanu techniki, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawnych. W przypadku pomp … read more

En. wiatrowa

Montaż elektrowni wiatrowych: II część

Etap administracyjno -prawny To jeden z najtrudniejszych etapów głównie z uwagi na luki w prawie i ciągłe zmiany legislacyjne warunkujące wydawanie pozwoleń na budowę. Na tym etapie powstaje już konkretny projekt budowlany, podpisywane są też umowy z operatorem sieci konieczne … read more

Energia wodna

Elektrownie szczytowo pompowe

Elektrownie szczytowo pompowe posiadają dwa zbiorniki wodne: górny i dolny – W okresie małego zapotrzebowania na energię elektrownia przepompowuje wodę ze zbiornika dolnego do górnego, gromadząc w ten sposób potencjalną energię – jest to praca pompowa (silnikowa) hydroelektrowni. – Z … read more

Biogaz

Fermentacja metanowa

Powstanie biogazu składa się z kilku etapów które można porównać do procesów zachodzących w żwaczach krowich. W pierwszym – hydrolizie (uwodnieniu) – dochodzi do rozkładu złożonych związków materiału wyjściowego (np. węglowodanów, białek, tłuszczów) na proste związki organiczne (np. aminokwasy, cukier, … read more

Geotermia

Zasoby geotermalne i ich opłacalność

Wykorzystanie energii geotermalnej jest determinowane przez szereg czynników. Warunki geologiczne, parametry wody złożowej, efektywność termodynamiczna zastosowanych procesów oraz kalkulacje ekonomiczne i struktura odbiorców ciepła to podstawowe z nich. Skupiając się na opłacalności wykorzystania złóż dla celów energetycznych, istotne jest przede … read more

En. słoneczna

Panele fotowoltaiczne: przegląd

Panele fotowoltaiczne: Viessmann VITOVOLT 200 Wysokiej mocy moduły fotowoltaiczne Vitovolt 200 dostępne są z mono-i polikrystalicznymi ogniwami krzemowymi. Moduł fotowoltaiczny składa się ze szklanego laminatu w którym pojedyncze ogniwa słoneczne osłonięte są dwiema foliami. Całość osłonięta jest od tyłu folią … read more