Tag Archives: pompy ciepła

Supernowoczesna, ekologiczna szkoła

Energia ze słońca, klimatyzacja z ziemi, oświetlenie LED – to atuty pierwszego w Polsce budynku użyteczności publicznej o standardzie energooszczędnym, który właśnie otwarto na Mazowszu.

Nowy rok szkolny dzieci w Chotomowie rozpoczęły w niezwykle nowoczesnej, ekologicznej szkole. Została wybudowana z uwzględnieniem najwyższych standardów tzw. efektywności energetycznej.

To pierwszy w Polsce energooszczędny budynek użyteczności publicznej, który będzie ogrzewany wyłącznie naturalnym ciepłem ziemi. Łącznie szkoła posiada zamontowane trzy pompy ciepła o łącznej mocy 240 kW. Cała instalacja to 60 pionowych odwiertów, z których każdy ma 85 m głębokości. Pozwalają na pokrycie zapotrzebowania budynku na ciepło przez cały rok!

Wszystkie sale lekcyjne wyposażone zostały w rekuperatory do odzyskiwania ciepła z wentylowanego powietrza, a dodatkowe czujniki dwutlenku węgla na bieżąco monitorują jakość powietrza w każdym z pomieszczeń. Pompy sprawdzą się nie tylko zimą – w letnie miesiące będą pełnić rolę klimatyzacji.

Podążając za słońcem
Oświetlenie budynku, zarówno na zewnątrz, jak i w środku, powstało w oparciu o technologię LED, a pierwsze piętro szkoły dzięki świetlikom w pomieszczeniach i na korytarzach korzysta z naturalnego oświetlenia słonecznego.

Dzięki ufundowanej przez Greenpeace instalacji fotowoltaicznej zainstalowanej na tzw. trackerze słonecznym, czyli urządzeniu, które umożliwia podążanie paneli za ruchem słońca, nowoczesna szkoła będzie też produkować energię elektryczną ze słońca. Dzięki tej instalacji szkoła zmniejszy zapotrzebowanie na energię o prawie 12-13 MWh rocznie. Tracker słoneczny został ulokowany przy jednym z głównych skrzyżowań, dzięki czemu także przejeżdżające obok osoby będą mogły obserwować działanie instalacji. Szczegóły dotyczące ilości wyprodukowanej energii będą dostępne na stronie internetowej Greenpeace, urzędu gminy oraz na ekranie LED wewnątrz budynku szkoły.

Inwestycja pochłonęła 17,6 mln zł, z czego 5 mln zł pochodzi z dotacji w ramach programu LEMUR z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W stosunku do pierwotnej wyceny budynku (15 mln zł) koszty związane z odnawialnymi źródłami energii wzrosły o 2,5 mln zł, z czego 0,5 mln zł gmina dostała w formie dotacji na pompy ciepła. Oznacza to, że wzrost kosztów budowy wynikający z zastosowania pomp i rekuperatorów zwróci się gminie Jabłonna w zaledwie dwa lata.

Źródło:
-warszawa.gazeta.pl

Wykorzystanie energii geotermalnej

Obecnie wykorzystuje się przede wszystkim ciepło zgromadzone w złożach wód i par geotermalnych będących nośnikami ciepła na powierzchnię terenu. Zbiorniki te, eksploatowane głównie z głębokości do czterech tysięcy metrów, zbudowane są ze skał charakteryzujących się wysokimi parametrami porowatości, szczelinowatości oraz … read more

Wady i zalety pomp ciepła

Zalety pomp ciepła: ƒƒ- niskie koszty eksploatacyjne oraz niskie koszty wytworzenia energii, ƒƒ- stała, niezmienna efektywność instalacji – sprawność pompy ciepła w miarę upływu czasu nie spada – jest stała w całym okresie jej eksploatacji, ƒƒ- długa żywotność eksploatacyjna – … read more

Budowa pompy ciepła

Działanie sprężarkowej pompy ciepła, najlepiej przedstawić na przykładzie działania lodówki. Pobiera ona z produktów żywnościowych ich wewnętrzne ciepło i oddaje je na zewnątrz – do pomieszczenia. Pompy ciepła nie różnią się niczym, pod względem zasady działania od lodówki, przemiany termodynamiczne … read more

Pompa ciepła. Definicja

Pompa ciepła jest urządzeniem grzewczym, które pobiera określoną ilość energii cieplnej z dolnego źródła ciepła za pomocą kolektora pionowego, poziomego bądź studni głębinowych czy też powietrza atmosferycznego i przenosi ją do górnego źródła ciepła, które bezpośrednio stanowi system grzewczy budynku, … read more