Tag Archives: podział

Elektrownie wodne: podział

Elektrownie wodne można dzielić według wielu kryteriów, np:
– ze względu na źródło energii wodnej;
– ze względu na własności energetyczne;
– ze względu na sposób koncentracji piętrzenia;
– ze względu na wartości spadu (różnicy poziomów wody górnej i dolnej), ten podział związany jest z rodzajem zastosowanej turbiny wodnej
– ze względu na moc.

Z uwagi na źródło pozyskiwania energii elektrownie wodne można podzielić na:
– elektrownie wód śródlądowych (rzeczne)
– elektrownie pozyskujące energię wód morskich (np. pływów, fal)
– elektrownie wykorzystujące zarówno wody śródlądowe jak i morskie

Ze względu na moc przyjmuje się obecnie podział elektrowni wodnych na małe oraz duże. Podział ten nie jest jednolity dla wszystkich krajów. Elektrownie duże najczęściej są to obiekty powyżej 5 MW, ale np. w Norwegii, Szwajcarii i Szwecji oraz Wenezueli i we Włoszech jako duże przyjmuje się już elektrownie o mocy 1-2 MW. Kryteria nie są stałe. I tak np. w USA do dużych elektrowni zaliczano początkowo obiekty powyżej 5 MW, następnie – 15 MW, a obecnie 30 MW.

Ze względu na wysokość spadu elektrownie wodne klasyfikuje się jako:
– elektrownie wysokospadowe – spad 100 m i więcej
– elektrownie średniospadowe – spad 30 ÷ 100 m
– elektrownie niskospadowe – spad 2 ÷ 30 m

Źródło:
– instsani.pl

Kolektory słoneczne. Podział

Kolektory słoneczne ze względu na budowę dzieli się na: – płaskie – rurowe próżniowe – skupiające Z uwagi na rodzaj czynnika roboczego przekazującego i magazynującego ciepło kolektory można podzielić na: – cieczowe – powietrzne – cieczowo-powietrzne Kolektory cieczowe można dalej … read more