Kolektory słoneczne: montaż

Kolektory słoneczne – zasady transportu i składowania

Przepisy montażowe
Montaż na dachach:
– DIN 18338, VOB, część C1): pokrycia dachowe i uszczelnienia dachów
– DIN 18339, VOB, część C: roboty instalacyjne
– DIN 18451, VOB, część C: rusztowania
– DIN 1055: oddziaływanie na elementy nośne
•Podłączanie słonecznych systemów grzewczych:
– EN 12976: Słoneczne systemy grzewcze i ich części konstrukcyjne (instalacje prefabrykowane)
– EN 12977: Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy konstrukcyjne (instalacje wykonane na zamówienie klienta)
– DIN 1988: Zasady techniczne dla instalacji wody użytkowej (TRWI)
• Podłączenie elektryczne:
– DIN EN 62305 część 3/VDE 0185-305-3: ochrona odgromowa, zabezpieczenie instalacji budowlanych i osób

W Polsce obowiązują następujące przepisy:
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (Dz. Ust. Nr 89, poz. 414) z późniejszymi zmianami
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Ust. Nr 75/02, poz. 690)
– Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo Energetyczne (Dz. Ust. Nr 54, poz. 348) z późniejszymi zmianami
-Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
(Dz. Ust. Nr 89, poz. 828)

Przepisy BHP
Podczas montażu kolektorów przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych dotyczących prac na wysokościach.
-Należy zapewnić wymagane zabezpieczenie przed upadkiem, np. przez stosowanie rusztowań dachowych lub dachowych ścianek ochronnych.
-Gdy zastosowanie rusztowania ochronnego dachu lub dachowej ścianki ochronnej jest niecelowe, należy zastosować zabezpieczenie przed upadkiem w postaci uprzęży zabezpieczającej, jak np. pasy zabezpieczające
– Kolektory dachowe potrafią się nagrzewać do bardzo wysokich temperatur. zaleca się więc nie zdejmować osłon (folii zabezpieczających) do momentu uruchomienia kolektora.

Transport na dach
Kolektory są duże gabarytowo i ciężkie z uwagi na tafle szklane. Waga jednego modułu przekracza z reguły 40 kg. Transport na dach powinien się więc odbywać:
– na pasach transportowych
– za pomocą wyciągów i bloczków
– za pomocą wind przyściennych
Należy też dostatecznie odgrodzić powierzchnie w pobliżu i poniżej miejsca montażu, aby zapobiec obrażeniom ciała przez spadające przedmioty. Miejsce pracy powinno być oznakowane tablicami informacyjnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

UWAGA – Zabrania się używać przyłączy kolektora jako punktów transportowych, zaczepiając na nich linki lub pasy. Może to prowadzić do ich deformacji.

Niektóre kolektory posiadają wykonane fabrycznie osłony transportowe chroniące główny kolektor przed uszkodzeniem. Osłony takie można zdjąć dopiero na dachu bezpośrednio przed montażem.

ozekol30Źródło:
– instsani.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.