Tag Archives: instalacja słoneczna

Kolektory słoneczne w Polsce

Instalacje słoneczne posiadają mnóstwo zalet. Stanowią element zdecentralizowanego systemu energetycznego, uniezależniając, w pewnym stopniu, region/gminę oraz pojedynczego inwestora od zewnętrznego zaopatrzenia w energię. Pozwalają zmniejszyć zużycie tradycyjnych paliw kopalnych, których spalanie powoduje powstawanie różnorodnych zanieczyszczeń i w rezultacie prowadzi do zmian klimatycznych. Pomimo, że nasłonecznienie w Polsce nie jest tak intensywne jak w krajach południowych, jest zupełnie wystarczające, aby wykorzystywać kolektory słoneczne w sposób efektywny. Przykładowo w Niemczech, charakteryzujących się podobnymi warunkami nasłonecznienia, rozwiązania takie cieszą się niezwykłą popularnością i są powszechnie stosowane (prawie 40% wszystkich kolektorów w całej UE instaluje się właśnie w tym kraju).

Właściwie zaprojektowana i zamontowana instalacja powinna w polskich warunkach klimatycznych zaspokoić ok. 60% rocznego zapotrzebowania na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej (cwu) i tym samym znacznie obniżyć koszty energii. Wspomaganie dogrzewania pomieszczeń ciepłem promieniowania słonecznego (co) jest w naszym kraju raczej rzadko stosowane, chociaż w Europie rozwiązania te są coraz bardziej popularne. W okresie przejściowym (wiosna, jesień) dogrzewanie pomieszczeń w Polsce może stanowić znaczniejszy wkład energetyczny.

Szacuje się, że przy pomocy instalacji słonecznej można pokryć do 30% rocznego zapotrzebowania na ciepło do dogrzewania pomieszczeń. Innym, coraz popularniejszym zastosowaniem słonecznej techniki grzewczej jest podgrzewanie wody w basenach. Baseny wymagają dużych ilości niskotemperaturowego ciepła, jakiego właśnie mogą dostarczyć instalacje słoneczne. Instalacje słoneczne są szczególnie zalecane do podgrzewania cwu w budynkach mieszkalnych, jedno- i wielorodzinnych, w hotelach, na campingach, w budynkach użyteczności publicznej (biura, szpitale). Rzadziej stosuje się je dla celów przemysłowych (głównie w przetwórstwie), gdzie wymagane są duże ilości gorącej wody, co można osiągnąć poprzez budowę wysoce skomplikowanych instalacji grzewczych z kolektorami słonecznymi.

W ostatnich latach coraz popularniejsze stają się słoneczne systemy chłodzenia pomieszczeń, gdzie w instalacji wykorzystuje się system chłodziarek absorpcyjnych. Słoneczne systemy chłodnicze mają obecnie największe znacznie w krajach południowych.

Rynek kolektorów w Polsce

Obecnie polski rynek kolektorów słonecznych jest jednym z wiodących rynków europejskich i znajduje się na czwartym miejscu w europejskim rankingu sprzedaży instalacji słonecznych, tuż za Niemcami, Włochami i Hiszpanią (uwzględniając uwzględniając wyniki sprzedaży w 2011 r.). W Polsce sprzedaż w tym okresie wzrosła o ponad 70% i wynosiła ok. 253,7 tys. m2, biorąc pod uwagę powierzchnię czynną paneli słonecznych. Na koniec 2011 roku łącznie zainstalowanych i użytkowanych było 909 tys. m2 kolektorów słonecznych, co stanowi równoważnik 637 MW mocy cieplnej. W kraju mamy też obecnie 14 instalacji wykorzystujących energię słoneczną na skale przemysłową o łącznej mocy 1750 MW (dane na IX.2013 „Mapa odnawialnych źródeł energii”.

We wrześniu 2012r. Instytut Energetyki Odnawialnej opublikował raport: Rynek kolektorów słonecznych w Polsce. Wyniki raportu poniżej.

tab1

Wielkość sprzedaży kolektorów w poszczególnych regionach kraju obrazuje poniższe zestawienie

mapa

Co roku największą popularnością cieszą się instalacje słoneczne w województwach małopolskim i śląskim. Znaczna ilość sprzedawana jest również w województwie podkarpackim (tj. 50-60 tys. m2), a w województwach łódzkim i wielkopolskim sprzedaż wynosi ok. 30-40 tys. m2. Zainteresowanie instalacjami słonecznymi widać również w woj. dolnośląskim, mazowieckim i lubelskim, gdzie sprzedaż waha się od ponad 20 do 30 tys. m2. Natomiast województwa Polski północnej nadal mają niewielki udział w sprzedaży i instalacji kolektorów słonecznych, pomimo powstania kilku firm w tym regionie.

Kolektory słoneczne zawdzięczają obecny sukces w Polsce m.in. programom dotacji, np. program dotacji na zakup instalacji słonecznych prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Największe zainteresowanie wzbudziły Regionalne Programy Operacyjne, w ramach których na lata 2007-2013 przeznaczono łącznie 231 mln zł na energetykę słoneczną (20% całego budżetu na energetykę odnawialną). Łącznie do końca listopada 2011 r. zatwierdzono do dofinansowania w ramach RPO wnioski na budowę instalacji słonecznych o wartości 328 mln zł, tj. o 30% więcej niż alokowano środków. Ponadto realizowane są inwestycje z Programu Szwajcarskiego, który przewiduje wsparcie w Polsce 8 projektów z zakresu energetyki odnawialnej w których łącznie dofinansowane zostaną inwestycje na ponad 17 tys. budynkach należących do gospodarstw domowych oraz około 200 obiektów – budynków użyteczności publicznej na terenie 17 gmin.

Źródło:
– instsani.pl