Tag Archives: mapa wiatrowa

Zasoby energii wiatru w Polsce

Wiatr jest zasobem energii, który nie emituje żadnych zanieczyszczeń. Przy korzystnych warunkach wiatrowych (przy prędkości średniej długoterminowej V>5.5 m/s na wysokości wirnika siłowni wiatrowej) cena jednostkowa energii pochodzącej z tego źródła często jest niższa od ceny energii z konwencjonalnych elektrowni cieplnych. Postępujący rozwój technologii elektrowni wiatrowych powoduje dalszy spadek kosztów energii i czyni sektor energetyki wiatrowej jeszcze bardziej atrakcyjnym dla inwestorów. Niestety warunki wiatrowe dla budowy typowych siłowni wiatrowych nie są optymalne we wszystkich obszarach naszego globu. Dotyczy to również skali dowolnego regionu, za jaki można uważać także Polskę.

Z przyczyn naturalnych dotyczących właśnie warunków wiatrowych na obszarze Polski oraz z przyczyn związanych z organizacją, finansowaniem inwestycji związanych z produkcją energii elektrycznej z wiatru, odbioru produkowanej mocy itd., Polska jest wciąż daleko w rankingu państw korzystających z energii wiatru. Oczywiście uwarunkowania naturalne nie pozwolą Polsce nigdy prześcignąć w produkcji prądu elektrycznego z energii wiatru takich krajów jak Holandia czy Dania, jednak eksperci zgodnie twierdzą, że potencjał energii wiatrowej w Polsce nie jest wystarczająco wykorzystywany. W Polsce inwestuje się głównie w tworzenie dużych farm wiatrowych w miejscach, gdzie badania potwierdzają rentowność takich przedsięwzięć. Dane na ten temat zamieszczono poniżej.
ozewia4

Zasoby wiatru w Polsce

Poprzez wieloletnią obserwację prędkości oraz kierunku wiatru na różnych obszarach kraju tworzy się i wciąż uaktualnia tzw. mapę wiatrową, która określa obszary kraju pozwalające na umieszczenie na nich farm wiatrowych.

Najkorzystniejsze warunki do założenia farm wiatrowych występują w Polsce w następujących regionach:
– środkowe, najbardziej wysunięte na północ części wybrzeża od Koszalina po Hel,
– rejon wyspy Wolin,
– Suwalszczyzna,
– środkowa Wielkopolska i Mazowsze,
– Beskid Śląski i Żywiecki,
– Bieszczady i Pogórze Dynowskie.

Pozostałe obszary charakteryzują się mniej korzystnymi lub niekorzystnymi warunkami do budowy farm wiatrowych. Oznacza to, że w Polsce nie wszędzie opłaca się budować duże siłownie wiatrowe nastawione na produkcję energii elektrycznej w celach komercyjnych,w związku z tym nie można także liczyć na znaczące zabezpieczenie zapotrzebowania energetycznego kraju energią wiatrową. Bardzo poważnym ograniczeniem tego typu inwestycji w Polsce jest także stan i parametry sieci energetycznych służących do ewentualnego transportu produkowanej energii elektrycznej.

Na podstawie wielu badań stwierdzić można, że większa część kraju klasyfikowana jest jako nie nadająca się do budowy tzw. dużej energetyki wiatrowej. Takie realia zmuszają do poszukiwań innych, bardziej opłacalnych metod pozyskiwania energii z wiatru. Prowadzone przez wiele ośrodków w kraju badania wykazują, że mimo słabych warunków wiatrowych wynikających z tzw. map wiatrowych kraju, opłacalnym rozwiązaniem może okazać się produkcja małych siłowni wiatrowych korzystających z lokalnych, korzystnych warunków wiatrowych.

ozewia5

Źródło:
– instsani.pl