En. wiatrowa

Wirniki jednopłatowe i dwupłatowe

Na całym świecie największą popularność zyskała koncepcja trójpłatowego wirnika, ale dosyć często można także spotkać siłownie z dwoma łopatami (rys). Rozwiązanie to daje redukcję kosztów przedsięwzięcia oraz spadek masy wirnika. Wymaga jednak większej prędkości obrotowej, aby uzyskać moc wyjściową porównywalną … read more

Zasoby energii wiatru w Polsce

Wiatr jest zasobem energii, który nie emituje żadnych zanieczyszczeń. Przy korzystnych warunkach wiatrowych (przy prędkości średniej długoterminowej V>5.5 m/s na wysokości wirnika siłowni wiatrowej) cena jednostkowa energii pochodzącej z tego źródła często jest niższa od ceny energii z konwencjonalnych elektrowni … read more